C-Value

TPM

TPM er løbende, små vedligeholdelsesforbedringer, udført af alle medarbejdere. Vil du have kompetencer til at lede disse aktiviteter, så er TPM noget for dig. Du vil med denne uddannelse kunne præge, motivere og lede dine kollegaer til at foretage løbende forbedringer af produktionsudstyr og processer.

 

Du får bl.a. viden og indsigt i:

 • vedligeholdelsesomkostninger
 • forøgelse af tilgængelighed, ydelse og kvalitet
 • TPM attitude
 • at anvende elementerne i TPM med 8 trin
 • kvalitative og kvantitave data
 • LEAN SMED
 • OEE
 • standarder og TWI

 

Hvilken værdi får du og din arbejdsplads?

Med TPM uddannelsen vil du:

 • kunne anvende TPM (Total Productive Maintenance)
 • være i stand til at etablere tværfaglige teams
 • få forståelse for, at det er dig der styrer fabrikken
 • kunne effektivisere vedligeholdelsesomkostninger
 • have skarpt overblik over elementerne i TPM
 • kunne udarbejde standarder og levere sidemandsoplæring
 • være medvirkende til øget lønsomhed i din virksomhed
 • kunne skabe øget leveringssikkerhed

 

Kort og godt

Du modtager både teoretisk og praktisk træning. Forløbet afsluttes med en skriftlig afsluttende prøve, hvoraf 80% skal være korrekt besvaret for at bestå. Træningen er generelt suppleret af individuel coaching.

Undervisningen sker efter vores mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse, kombineret med generelt høj fokus på bl.a. følelser, behov, adfærd, kommunikation og forsvarsmekanismer samt mennesker og teams i forandringer, læringskurve og ledelsesstil.

Vores undervisere er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder de fleste kompetencer - lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have menneskelig forståelse. Derfor har vi bl.a. succes med fastholdelse af kulturen i virksomhederne

 

Målgruppe

Kurset henvender sig medarbejdere der er uddannet LEAN Green Belt (Manager) og Six Sigma Green Belt.

 

Træning i din virksomhed

Bestil os her

Vores referencer

Referencer samlet 5 logoer

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding