C-Value

LEAN VSM

LEAN VSM

I dit arbejde med flowdiagrammer og flow layout, vil du få helt styr på de bagvedliggende elementer i værktøjet. Denne uddannelse giver dig kendskab til, hvornår du skal vælge Value Stream Mapping som LEAN værktøj. Du vil erfare, at LEAN VSM er et godt udgangspunkt til reduktion af spild, fejl og uens flow.

 

Du får bl.a. viden og indsigt i:

 • flowdiagrammer og flow layout
 • analyse af delelementerne i flow’et
 • spild og flaskehalse mellem kunder og leverandører
 • procestid, materialetid og informationsflow
 • TIM H WOOD - de 7 (8) spildtyper
 • værdiskabende og ikke værdiskabende aktiviteter

 

Hvilken værdi får du og din arbejdsplads?

Med LEAN VSM uddannelsen vil du:

 • kunne skabe flow og minimere gennemløbstid
 • få kendskab til begreber som cyklustid, skift og omstillingstid
 • kunne dokumentere valget af LEAN VSM
 • få kendskab til at fjerne spild og beregne OEE
 • kunne tegne og skabe overblik med LEAN VSM
 • være i stand til at bruge relevante symboler

Kort og godt

Du modtager både teoretisk og praktisk træning. Forløbet afsluttes med en test på 25 spørgsmål, hvoraf 80% skal være korrekt besvarede for at bestå. Træningen er suppleret af individuel coaching.

Undervisningen sker efter vores egen udviklede LEAN Six Sigma modeller gennem 30 år, kombineret med høj fokus på undervisning i adfærd og teams i forandringer, ledelsesstil, læringskurve, kommunikationsstil og forsvarsmekanismer.

Vores undervisere  er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder alle kompetencer - lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have den menneskelige forståelse. Derfor har vi succes med fastholdelse af kulturen i virksomhederne

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til produktionsmedarbejdere og operatører med kortere uddannelser i virksomheden samt til administrative medarbejdere.

 

Træning i din virksomhed

Bestil os her

Kort introduktion til LEAN VSM:

 

 

Næste kursus: 
Planlægges løbende

Effektive fakta:

 • 1 undervisningsdag fra kl. 08.30 – kl. 15.30
 • Undervisere med mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse
 • 1 underviser
 • Projektcoaching relateret til din egen virksomhed
 • Lavpraktisk undervisning
 • Dansk og letforståeligt undervisningsmateriale
 • Undervisningsmateriale udleveres elektronisk
 • Skriftlig afsluttende prøve
 • Estimeret effektiviseringsgevinst: 1 effektiviseringsidé á kr. 10.000
 • Fuld forplejning

DKK 3.000,- 
ekskl. moms

Tilmeld dig til dette kursus:

Klik her

eller ring til os på:
50 89 60 01

Afholdelsessted:

C-Value® - The LEAN Six Sigma Academy

Vis kort

Vores referencer

Referencer samlet 5 logoer

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding