C-Value

Derfor skal virksomhederne indføre LEAN og Six Sigma kultur

Det er i dag afgørende, at virksomheder og organisationer indfører LEAN og Six Sigma kultur som fundament. Bag ordene LEAN og Six Sigma ligger en kultur af, at alle medarbejdere kommer med løbende forbedringer.

Forbedringer som gavner sikkerhed, trivsel, motivation, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, planlægning, styring og indtjening.

Endnu en gang er erhvervslivet ramt af en fælles krise. En krise som er vanskelig at se en ende på. Økonomisk er det mindst på niveau med finanskrisen i år 2008 til 2010 - og tidligere IT-boblen. Fælles for disse hårde og ofte urimelige kriser er, at de kommer uventede og udfordrer strategier, indtjeningen, omsætningen og markedet.

Torben Kjær Madsen, CEO, C-Value®

Økonomien i virksomheden (eller for den sags skyld i privaten) påvirker de ansatte. Dagligdagen bliver usikker og utryg. Både lønnedgang og fyringer kan være en udløber af disse kriser. For ofte er det netop de 2 parametre som virksomhedens ledelse bruger. Både i kriser, men også når der er pres på at kunne levere. Altså flere eller færre medarbejdere eller/og mere eller mindre i løn.

Først i barske kriser vil virksomheden finde ud af, om den er gearet til at stå gennem en krise. Samt om lederne er kompetente til at løfte ledelsesopgaverne. Desværre er det ofte dobbelt eller triple tusmani, der rammer en virksomhed:

 1. Først den uforudsete krise
 2. Dernæst ustabile arbejdsprocesser, ledere og medarbejdere
 3. Til sidst ingen valid viden om hvad der foregik/foregår 

Er LEAN og Six Sigma kultur så den økonomiske vacine til virksomhederne? NEJ men det kan sidestilles med, at have et stærkt immunforsvar. Det er kendt, at det bestemt er en fordel at have et stærkt immunforsvar, hvis krisen rammer.

Fundamentet i en LEAN og Six Sigma kultur er, at det skal forankres hos alle medarbejdere samt der skal være 100 procent ledelseskommittent. Det er soklen i kulturen. Begge metodikker ligger op til, at medarbejderne skal have frihed, rammer og mulighed for at deltage i tavlemøder, projektarbejde og give løbende forslag til forbedringer. Dermed er der også tale om en reduktion af topstyring og øget grad af delegering fra ledelsens side.

Hele stueetagen består af, at vi har stabile og standardiserede arbejdsprocesser. Eller sagt på en anden måde, vi har beskrevet hvordan vi faktisk arbejder og har valide data, som både fortæller og forklarer:

 • historiske begivenheder
 • hvordan det går nu
 • hvad vi kan forvente af fremtiden

Kun ved opsamling af data via et validt målesystem, kan vi faktuelt vide, hvad der foregår i vores virksomhed.

Dette giver en forudsigelighed i, at hvis vi ændrer på noget, så ved vi i større omfang, hvad vi vil få ud af dette i den anden ende. Altså når krisen rammer med en forhammer, kan vi hurtigere justere på håndtagene.

LEAN og Six Sigma har til formål kontinuerligt at udfordre alle former for spild, ikke- værdiskabende aktiviteter og variation, som interne og eksterne kunder ikke sætter pris på (og sjældent vil betale for). Sløjfen på dette arbejde er, at få standardiseret arbejdsprocesserne og trænet alle medarbejdere til, at kunne udføre de nye standarder. 

Graden af stabile arbejdsprocesser øges ved at udfordre variationen og øge sikkerheden for validitet af data samt viden om arbejdsprocesserne via Six Sigma. Et fantastisk styringsredskab for enhver seriøs ledelse.

Hvis en virksomhed seriøst vil have en kultur af løbende forbedringer, er det tvingende nødvendigt, at der er kompetente ledere, som kan motivere, inspirere og skabe rammerne for medarbejderne.

Er LEAN og Six Sigma egentlig nødvendigt for at nå dertil? Begge metodikker indeholder systematiske og strukturerede værktøjer til, at udfordre og forbedre alle arbejdsprocesser i en virksomhed. Når kvalitetssystemerne ISO, BRC, PPAP med flere beskriver kvalitetsmål, løbende forbedringer og ledelses assessment, kan disse mål effektueres via LEAN og Six Sigma kultur. 

Skulle du og din virksomhed stadig være i tvivl om hvorfor I skal have indført LEAN og Six Sigma kultur, så er her en opsummering. Antallet af JA svar på følgende vil forstærke jeres behov (vil I gerne have):

 • Øget grad af medarbejderinvolvering?
 • Øget grad af oprydning, opmærkning, struktur og standard?
 • Mere styr på jeres gennemløbstider?
 • Jeres værdikæder kortlagt, flaskehalse og spildet defineret?
 • En kultur af løbende forbedringer?
 • Beregnet og reduceret variation i arbejdsprocesserne?
 • Validering på målesystemerne?
 • At arbejdsprocesserne kommer i statistisk proces kontrol?
 • Foretage flere faktabaserede beslutninger?
 • Mere forudsigelighed af planer, omkostninger, indtjening og leverancer?
 • Gladere og loyale kunder?
 • Entydig ledelse og retning?

Er I som virksomhed der, hvor I overvejer at komme i gang, kan I med fordel tage vores test Road To Value. Dette vil give jer viden om, hvilke områder I skal arbejde mest med, for at blive fremtidens vindervirksomhed.

Du kan deltage i gratis online minikursus 15. juni 2020. Læs mere og tilmelding


Få nøglekompetencer til fremtidens arbejdsmarked og indgående kendskab til Six Sigma, så du praktisk kan anvende alle værktøjerne i metodikken.

Få en LEAN projektlederuddannelse, der gør dig til en attraktiv og eftertragtet effektiviseringsprojektleder.

Få det overordnede overblik i en tværorganisatorisk rolle som mentor og coach for effektiviseringsprojektlederne i din virksomhed. Uddannelsen er af høj kvalitet og er for dig, der har arbejdet som effektiviseringsprojektleder og allerede uddannet på green belt niveau.

 

Kommentarer

Der er endnu ingen der har kommenteret på dette indlæg.
Så du kan være den første til at kommentere på det.
Gæst
Søndag, 3. Marts 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.c-value.dk/

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service