C-Value

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.c-value.dk/

Har dine kunder brug for leverings- og kvalitetsstabilitet?

Eller er det bare noget de siger? Det kan være, at det både er dine interne og eksterne kunder som efterspørger leverings- og kvalitetsstabilitet? Hvorfor mon?

De fleste af os har brug for stabilitet omkring vores inputfaktorer - altså hvad vores interne og eksterne leverandører leverer. Det for at vi bedre kan styre hvordan vores arbejdsrutine (arbejdsproces) præsterer.

Alternativt så har vi mange parametre som varierer og vi skal undersøge. Det er ikke unormalt at en arbejdsrutine har 50 inputparametre (i detaljer).

Der er flere niveauer for arbejdet med intern effektivitet (at gøre tingene rigtige):

Vi ved, at det er lettest at effektivisere når inputfaktorerne og vores arbejdsrutiner har kendte variationsparametre. I statistiske termer hedder det, når processen er i Statistisk Proces Control (SPC). At vi ved hvad der foregår, før vi kan gøre tingene endnu mere rigtige første gang. 

Sund fornuft kan være et super værktøj til at øge stabiliteten. Synlig ledelse og dialog med medarbejderne. Ofte kan vi forbedre stabiliteten ved at have fokus på de største variationsparametre, som kunderne eller medarbejdere allerede har været reaktive på.

 LEAN-huset er bygget på stabilitet og standardarbejde. Kun når vi har overblik og kender hvordan arbejdsrutinerne (arbejdsprocesserne) fungerer og de er i kontrol, så er det muligt at arbejde videre med f.eks. JIDOKA eller Just In Time (JIT). Vi kan med systematiske opfølgningsmøder med bl.a. LEAN KAIZEN forbedringstavler sikre at variationer udover det forventede, bliver håndteret og handlet på.

I LEAN observerer vi og går GEMBA i bedste Ohno stil med kvalitets-kridtcirkler omkring en arbejdsrutine, eller optager video af en omstilling. Ofte kan vi være heldige med 4-7 gentagelser, som så danner baggrund for et estimat på flowet. I bedste Taylor stil kan det måske samtidig blive baggrund for tidsstudier og konklusioner.

På Six Sigma på Green Belt niveau, har vi værktøjer til faktuelt at undersøge om arbejdsrutinerne (arbejdsprocesserne) er i statistisk kontrol. Dermed kan vi sandsynliggøre indenfor hvilket interval at outputtene varierer.

Six Sigma bygger på fakta og at vi har valide data. Både omkring datafangst og om vi i det hele taget har styr på det vi ønsker at måle. Har vi ikke stabilitet i vores målesystem, vil vi producere (se) variation i datafangstprocessen, som vil være skjult som variationer i arbejdsprocessen.

Vi undersøger også arbejdsrutinens hyppighed og ud fra dette beregnes, hvor stor stikprøven skal være. Det ud fra hvor sikker vi vil være på at få en stikprøve, som repræsenterer et validt udsnit af populationen.

Først derefter kan vi begynde at lave kontroldiagrammer – Statistisk Proces Control (SPC) og konkludere om vores arbejdsrutine er stabil. Stabilitet betyder ikke nødvendigvis, at det er godt. Det fortæller blot hvad vi kan forvente at vores arbejdsrutine vil levere af output.

Nu kan vi systematisk tage de variationsparametre som skaber størst variation og reducere disse. Formodninger om årsagerne til ustabilitet kan opstilles i hypotesetest.

I Six Sigma kontrollerer vi løbende arbejdsrutinen via kontrol- og kapabilitetsdiagrammer. 

Med rejsen fra sund fornuft, LEAN og Six Sigma går vi fra, at vi praktisk prøver os frem via synlig ledelse, reaktive informationer til en systematisk proaktiv og faktuel tilgang i Six Sigma.

Både i LEAN og Six Sigma arbejder vi med at få lavet standardarbejde, sikre via jobtræning og skabe motivation for forandringer. Kun via involvering af vores medarbejderne kan vi finde ud af, om det er lykkedes at få øget brug af de nye gældende standarder.

Hvis du er blevet inspireret til at vide mere, kan du se eksempler vores uddannelser her:

LEAN Green Belt og Six Sigma Green Belt

God fornøjelse

Torben Kjær MadsenCEO og Effektiviseringstræner

 

Kommentarer

Der er endnu ingen der har kommenteret på dette indlæg.
Så du kan være den første til at kommentere på det.
Gæst
Søndag, 12. Juli 2020

Vores referencer

Referencer samlet 5 logoer

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding