C-Value

Risikovurdering af din virksomhed

Mange virksomheder oplever i dag, at det er mere usikkert at drive forretning end nogensinde før. Det er svært at se ind i krystalkuglen og vide hvordan en krise skal håndteres.

De fleste har ikke tålmodigheden eller likviditeten til at vente på bedre tider. Eller hvornår og hvordan der evt. kan komme kompensation til virksomheden. De mere kendte redskaber som normalt bruges: overskudsgrad, dækningsbidrag, egenkapital m.fl. ikke er anvendelige på kort horisont.

Situationen som den er lige nu er, at private virksomheder oplever alt lige fra 100 procent omsætningsnedgang til overhovedet ikke at blive berørt.

Selvom omsætningen er intakt, vil der være udfordringer med at have medarbejdere nok på arbejdspladsen. Medarbejdere som desværre kan blive syge eller blive tvunget til at holde fri pga. at skolerne er lukket ned. Samtidig skal alle begrænse smitterisikoen i alle processer.

Dermed er alle private og offentlige virksomheder berørte og laver lige nu krisestyring. På den kortebane er det helt naturligt at følgende parametre er i spil: Lukning; nedsat produktion; sikre nok medarbejdere; fyring af medarbejdere; sikring af produktion;  øget sikkerhed og hygiejne. 

Det psykologiske er i den gang også i spil. Det er de færreste der er hårdkogte forretningsmænd- eller kvinder, som er uberørte af denne situation. De fleste er i en mellemting af chok, utryghed, panik, frygt, vrede og sorg. Det både personligt, at se egen virksomhed og eller gode kollegaer blive ramt. Måske er det en virksomhed, som er gået i arv eller bygget op for bunden over mange år.

Derfor er velovervejede og gennemtænkte beslutninger vanskelige, men det kræver beslutninger nu. Husk derfor at uanset hvilken beslutning du træffer lige nu, så er det den bedste du er i stand til at træffe, med den viden der forligger.

Få hjælp af en god ven, en sparringspartner, en ligesindet, en coach, en terapeut eller en ekstern med neutral tilgang. Du er ikke supermand- eller kvinde! Hvis ikke du fungerer, så gør dine medarbejdere det heller ikke.

Selvom det kan være svært nu, så er der altid noget positivt i alting. Hvis du på nogen måder kan, så forbedrer du omverdenen ved et smil, et trøstende ord eller tommelfingeren op. Det også hvis du selv er i kulkælderen. 

Vi kan risikovurdere på øvrige områder:

 • Medarbejdere
 • Processer
 • Udstyr
 • Materialer
 • Forsyningslinjer – logistik
 • Kunder og marked
 • Cach Flow

Medarbejdere

Værktøjer der lige nu kan hjælpe, er overblik over hvilke kompetencer dine medarbejdere har og på hvilket niveau. Hvor er du mest sårbar ud fra en medarbejder tilgang lige nu? Vi anbefaler, at du har eller får lavet kompetence afklaring på alle medarbejdere, dette ud fra f.eks. Blooms Taksonomi. Kort fortalt er det en opdeling i kvalifikationer, kompetencer og kreativitets egenskaber.

Samtidig med er det en super viden at have, hvilken personadfærdsprofil dine medarbejdere er mest. Er de mest struktureret og detaljeorienteret, så kan du bedst hjælpe dem med en eller anden plan for hvem der skal være hvor og hvornår. Hvis de har en mere udadvendt entusiastisk profil, så har de brug for, at du fortæller dem, at de gør en stor indsats og at du viser, at der er lys for enden af tunnellen.

Alle medarbejdere kommer også på arbejde med forskellige behov. Der findes flere modeller bl.a. Maslows behovspyramide. De medarbejdere som kommer på arbejde for primært at få dækket deres tryghedsbehov har brug for, at der er styr på hygiejne og sikkerhed mere end nogensinde før.

De medarbejdere som er kritiske for dig, kan du med fordel risiko vurdere i et FMEA skema. Her vægter du alvorlighed*hyppighed*hvornår i processen problemet vil opstå.

Det er altid nemt at stille tingene op i skemaer, men det vil aldrig kunne erstatte din fornemmelse, intuition og hvordan medarbejderne har det lige nu. Selvom det er svært, så higer mange medarbejdere efter fysisk kontakt (gå gemba).

Processer  kan kortlægges i en overordnet Value Stream Mapping. Hermed kan du få overblik over hvilke processer der er kritiske. Hvor er flaskehalsene nu? Hvilke processer leverer mest værdi? Hvad er gennemløbstiden? Hvilke processer er håndteret af maskiner og hvilke af mennesker?

Dine arbejdsprocesser kan også opstilles i et Quality Funktion Deployment skema (QFD). Her vurderer du, hvilke processer der er mest kritiske over imod dine succeskriterier.

Dine succeskriterier er ud fra din strategi (Policy Deployment).

Når du har overblik over hvilke kritiske processer du har nu, bør du dagligt måle på variationen i disse processer. Måske har du allerede valide målinger som understøtter din viden. Ved at bruge værktøjer som Statistisk Proces Control (SPC) eller værdier som CP/CPK, kan du flytte proceskontrollen ud der hvor processen foregår.

Det kan hjælpe psykologisk på medarbejderne, at de vil få delt ansvar i at holde løbende øje med hvordan det går.

Er der tale om en proces med knap kapacitet eller som er defineret som en flaskehals er min anbefaling, at du foran denne proces har kontrol af alle inputs. Hvorfor bruge procestid på komponenter som ikke er korrekte? Eller hvad værre er hvorfor bruge procestid på at fejlrette ordregrundlag eller andre dokumenter?

De selvsamme kritiske processer burde være inklusiv Poka Yoke løsninger (fejlsikring).

Udstyr kan være afgørende for om du kan fortsætte med at levere. Begrebet OEE kan bruges til at tage temperaturen på hvor effektive dine udstyrsprocesser er. Men det skal sammenholdes med hvor kritisk udstyret er. Parametre som kan klassificere om udstyr er kritisk er:

 • Det er en flaskehals
 • Der er kun få med kompetencer til at drifte og vedligeholde udstyret
 • Det er svært, dyrt og besværligt at få reservedele
 • Det er svært, dyrt og besværligt at få ekstra udstyr
 • Udstyret understøtter kritiske omkringliggende processer


Sammenholdt med OEE, som er et udtryk for udstyrets samlede effektivitet, kan du nu prioritere din indsats. Skal du f.eks. skal indføre TPM (systematisk operatør vedligeholdelse) eller tidsstyret vedligeholdelse? Hvor skal du særligt have måle- og kontrolpunkter? Hvordan øger du fleksibiliteten og skal du sikre et minilager?

Ved indførelsen af TPM og andre tiltag omkring dit udstyr, kan jeg anbefale at du bruger værktøjet FMEA. Se tidligere nævnt.

Der er også udstyr som du kan lade gå i stykker, før du gør noget!

Materialer på lageret er spild jf. LEAN, men hvis der, som nævnt, er tale om kritiske processer, udstyr og kompetencer og som kan være svært at få hjem eller genproducere, bør du overveje et sikkerhedslager. Det gælder for råvarer som for halvfabrikater og håndværktøj.

Ved at bruge værktøjet SIPOC (supplier – input – proces – output – customer) omkring dine kritiske processer og udstyr, kan du få defineret hvilke input variabler der er kritiske. Heriblandt hvilke fysiske input der skal lagerføres.

For at risikostyre kan du med fordel lave et Kanban system, hermed reducere du sandsynligheden for at løbe tør.

Dine leverandører skal også risikovurderes. Du kan klassificere dem ud fra ABC eller og FMEA. Vigtigst er sammenspillet mellem kritiske processer, udstyr, medarbejdere og materialer.

I LEAN er der en tommelfingre regel som hedder 1:3;3:1. Det betyder f.eks., at 1 operatør kan betjene 3 maskiner og at 1 maskine kan betjenes af 3 operatør. På de kritiske materialer/områder, kunne du arbejde på at 3 leverandører kan levere de samme materialer og at 1 leverandører kan leverer 3 af dine materialer.

Er dine udfordringer mest omkring at få tilstrækkelige medarbejdere, er det også vigtigt at sikre leverandørerne af disse.

Forsyningslinjer – logistik er essentielt i din virksomhed. Overordnet kan et værktøj som Just In Time (JIT) være en super fornuft tilgang.

Dermed arbejde på, at alt er til stede, rette tid, rette kvalitet, rette mængde og rette sted.

Det gælder både fysiske komponenter, trucks, palleløftere, dokumenter, IT software, færdselsveje, intern og ekstern transport.

Ud fra din viden om dine kritiske parametre, bør du vurdere din risiko i forbindelse med ekstern transport hjem og ud af huset. Du bør også, som tidligere beskrevet, gennemgå kritisk (f.eks. via FMEA) hvor sårbar er du på logistik processer, materialer, udstyr og mennesker.

Her kan jeg kun anbefale, at du på tilsvarende vis måler og sikrer, at du er i kontrol. 

Kunder og marked kan være afgørende for, om du overhovedet behøver at interesse dig mere for alt det ovennævnte. En måde at få overblikket er værktøjet Porter Five Forces. Værktøjet giver dig viden om markedet, konkurrenter, leverandører og nye erstatningsprodukter.

Flere af de faktorer kan være udenfor din indflydelse, men viden kan gøre dig klogere på udviklingen. Et mere detaljeret værktøj i den forbindelse er KANO.

Igen kan jeg anbefale et værktøj som både QFD og FMEA samt målstyring til viden om hvad der sker.

En agil tilgang er nødvendig i krisetider. Husk på den fleksibilitet du havde med dig fra starten. Nu er det tid til at være fleksibel og kreativ til at levere kunde- og markedsværdi. Vel og mærket overfor kunder og markeder, som også er pressede.

Nøglen til krisehåndtering, er forandringsledelse og hurtig tilpasning til den nye situation og det som kommer. Forandringerne er i gang, både hos dig, hos dine kunder og på markedet. Den der kan tilpasse sig bedst og hurtigst, vinder!

Cash Flow is KING er et gammelt, men et meget aktuelt ordsprog. Uden penge, så bliver det ikke kun op ad bakke.

Din procesviden om gennemløbstid og risikovurdering, gør at du kan skabe dig et overblik over, hvad du kan forvente af udgifter i forbindelse med produktion og den variation som processerne skaber. Hvad koster din lagerbinding, din sikring af kvalificerede medarbejdere og udstyr?

Du kender nu risikoen på en række områder og hvilket likviditetsberedskab du burde have. Du kan lave et likviditetsbehov og bruge værktøjer som SPC, kontroldiagrammer og andre måleværktøjer til at holde fingeren på pulsen.

Betalingsbetingelserne for kreditorer og debitorer er parametre du kan arbejde med. Specielt hvor der er tale om kritiske leverandører, kunder, materialer, logistik, udstyr og medarbejdere. Skal du være bank for andre?

Det er også i denne fase, at du finder ud af om du har en bankrådgiver eller en kunderådgiver i dit pengeinstitut. Forskellen ligger i, hvis behov de varetager. Om de overhovedet lytter til dig.

Få nøglekompetencer til fremtidens arbejdsmarked og indgående kendskab til Six Sigma, så du praktisk kan anvende alle værktøjerne i metodikken.

POKA YOKE er japansk og betyder "fejlsikring". Det er en del af Jidoka konceptet og det er en systematisk metode til forbedring af kvaliteten. Du kan bruge værktøjet til at eliminere fejlmuligheder og sikre vedvarende kunder.

Få dybere forståelse for, hvilke parametre der er i spil hos mennesker i forandringer.

 

Kommentarer

Der er endnu ingen der har kommenteret på dette indlæg.
Så du kan være den første til at kommentere på det.
Gæst
Tirsdag, 24. November 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.c-value.dk/

Vores referencer

Referencer samlet 5 logoer

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

Anerkendt service