C-Value

Ledelse af mindset

Led og gennemfør forandringer med succes

Ledelse af mindset er blandt de bedste kurser i Danmark indenfor forandringsledelse. Du vil kunne skabe følgeskab i forandringsprojekter, når du på dette kursus får forståelse for, at al forandring starter hos dig selv.

På dette kursus får du viden og indsigt der stikker et spadestik dybere, end du sikkert kender til. Vi kommer tæt på opgaverne og projekterne og du vil kunne lede og gennemføre forandringsprocesser til gavn for udvikling og fornyelse i din virksomhed.  

 

Ledelse af mindset holdundervisning? Ring: 5089 6000

 

Hvilken værdi får jeres virksomhed?

Efter endt kursus vil jeres ledere med styrkede ledelsesmæssige kompetencer, i højere grad blive i stand til at skabe det følgeskab fra dine medarbejdere, der er nødvendigt i et forandrings – og effektiviseringsprojekt. Jeres medarbejdere vil opleve, at trivslen på arbejdspladsen øges og jeres ledere vil opleve, at forandringer implementeres hurtigere, fællesskabet styrkes og at produktiviteten således stiger. Dermed bliver din virksomhed mere konkurrencedygtig.

Med dette kursus vil jeres ledere:

 • skabe følgeskab i forandrings- og effektiviseringsprocesser
 • styrke organisationens forandringskompetencer
 • implementere forandringer hurtigere
 • styrke fællesskabet og gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads
 • gøre læring til en del af virksomhedskulturen
 • øge produktiviteten

 

Læs nyhedsbreve: 

Lisbet er optaget af at virksomhederne udnytter det fulde ledelsespotentiale

Fredagsbar: Ledelse af forandringsparate mindset

Velkommen til Jacob Krogh hos C-Value® og invitation til fredagsbar 7. maj 2021 

 

Jeres ledere får bl.a. viden og indsigt i:

 • Den brændende platform
 • Rammerne for din ledelse
 • Værdier
 • Dit læringsfelt
 • Systemer
 • Forforståelser
 • Fiskebensanalyse
 • Kommunikation
 • Motivation
 • Behov
 • Selvregulering
 • Adfærd
 • Intrinsisk motivation
 • Selvbestemmelse (SDT)
 • Oplevelse af sammenhæng (OAS)
 • Ekstrinsisk motivation
 • Modstand: mestringsstrategier. Læs mere på Wikipedia
 • Læring

 

C-Value® samarbejder i perioder med Finduddannelse Danmark ApS

 

Kort og godt

Undervisningen er forankret i et solidt teoretisk fundament, men forløber i en fin balance mellem teori og praksis.

Hovedfokus ligger ikke på teorien, men i høj grad på at inddrage de erfaringer, dilemmaer og problemstillinger du har og oplever i din arbejdsdag. Der er således god tid til at diskuttere disse.

Undervejs i forløbet arbejder du med individuelle problemstillinger i dit respektive ledelsesrum. Forløbet afsluttes med en præsentation af dit eget læringsfelt, baseret på en case.

Undervisningen er generelt suppleret af individuel coaching. Undervisningen sker efter vores mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse, kombineret med generelt høj fokus på bl.a. følelser, behov, adfærd, kommunikation og forsvarsmekanismer samt mennesker og teams i forandringer, læringskurve og ledelsesstil.

Vores undervisere er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder stærke kompetencer - lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have menneskelig forståelse.

På baggrund af ovennævnte, får du succes med dit kompetenceløft og forandringsledelse på fremtidens arbejdsmarked.

Få et overblik over de virksomheder, som har valgt at være i kategorien FREMTIDENS VINDERVIRKSOMHED.

 

Målgruppe

Ledelse af mindset henvender sig til topledere, mellemledere, teamledere, værkførere, projektledere, effektiviseringsprojektledere og medarbejdere der er uddannet LEAN Green Belt (Manager) og Six Sigma Green Belt - leder på ethvert niveau.

 

Ledelse af mindset 180 graders tips:

Det er små Ledelse af mindset tips og triks, hvor C-Value® ikke lover at nå omkring alle mulige - derfor 180 grader:

 • Hos mennesker i forandringer opleves både modstand og selvstøtte, som går hånd i hånd
 • Kotters 8 trin og Leavitts model er begge attraktive og så handler det samtidig om at have indsigt i sig selv
 • Læs mere om Harold Leavitt på Wikipedia
 • SKAT og regnskabemæssige apsekter ingår ikke i dette kursus
 • Der er helt sikkert skrevet historier i Dagbladet Børsen om virksomheder der har succes med forandringsledelse. Led videre her
 • På dette kursus bliver du ikke matematikfessor, men ledelsesfessor
 • Brancherne fagforening, webbureau og revisor er også i målgruppen til dette kursus
 • Opnå bedre resultat på baggrund af indsigt i dig selv som leder
 • Jeres virksomhed behøver ikke, at have et CRM system for at sende jeres ledere på dette kursus
 • (elevintra) er ikke vores kursisters portal . Læs mere om SkoleIntra her
 • Hos C-Value® kan vi hjælpe med din uddannelsesplan - ikke din elevplan
 • (elitedaters) er ikke et medie vi koncenterer os om sammen med vores kursister. Læs mere her
 • Kursister fra København er meet velkomne på vores kursus, hvor Kongehuset også hører til

 

Effektiv holdundervisning i jeres virksomhed

Ledelse af mindset holdundervisning i jeres virksomhed

Næste kursus: Planlægges løbende

Træningsbeskrivelse:

Download

Effektive fakta:

 • 3 undervisningsdage kl. 08.00 – kl. 16:00 + ½ dags præsentation fra kl. 08:00 - 11:30
 • Undervisere med mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse samt med uddannelser indenfor systemisk integreret familieterapi, eksistentiel dynamisk psykoterapi og Dale Carnegie: Lisbet Rosendahl
 • Lavpraktisk undervisning
 • Dansk og letforståeligt undervisningsmateriale
 • Undervisningsmateriale udleveres elektronisk og printet i mappe
 • Forløbet afsluttes med præsentation af dit eget læringsfelt, baseret på en case
 • Fuld forplejning
 • Pris pr. person ved 15 deltagere på holdet: DKK 5.133,-

DKK 77.000,- 
pr. hold ekskl. moms og eventuelle tilskuds- og støtteordninger

Bestil holdundervisning:

Klik her

eller ring til os på:
5089 6000

Afholdelsessted:

I jeres virksomhed

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service