C-Value

Om virksomheden

Mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og kompeteceløft

Bred erfaring og specialister indenfor fødevarer, skilte og wayfinding samt transport- og logistik.

C-Value® tilbyder facilitering af proces effektivisering og projekter samt kompetenceløft indenfor LEAN, Six Sigma, TPM, og Effektiviseringskurser

Velkommen til kurs mod fremtiden

Vi har mere end 30 erfaring og er specialiseret indenfor proces effektivisering og uddannelse, i de nævnte områder, og faciliterer forløb hos virksomheder i alle brancher.

Vores undervisere er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder stærke kompetencer - lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have den menneskelige forståelse. Derfor har vi succes med fastholdelse af kulturen i virksomhederne.

Vi træner kvalitetsmedarbejdere, mellemledere, nøglemedarbejdere, projektledere og deltagere i forandringsprojekter samt hjælper vores kunder med at tjene flere penge. Til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening.

Nøglen til vedvarende effektivisering sker ved inddragelsen af medarbejdere på alle niveauer. Vi har høj fokus på adfærd, ledelsesstil, læringskurve, kommunikationsstil og forsvarsmekanismer. Værktøjerne vi bruger, kan være fra metodikkerne LEAN og Six Sigma samt sund fornuft og vores samlede viden og indsigt.

Vi leverer undervisning på virksomhedstilpassede løsninger. Herunder via AMU-skolerne og Erhvervsakademierne samt til gæsteforelæsning på SDU.

 

Hvordan

Efter at have taget beslutningen blev mit job sagt op den 23. april 2006. Der blev lavet en forretningsplan og et visitkort. Firmanavnet C-Value® blevet opfundet ved at brainstorme alle de positive vinkler, der skulle tages ved effektivisering. Et af områderne var, at få virksomhederne til at se deres sande værdi nu og erkende deres situation. Men også at se hvilken værdi deres medarbejdere har. Derfra kom navnet C-Value (Se-Værdien). Jeg vidste, som uddannet Six Sigma Black Belt og Lean facilitator, at variation i virksomhedernes arbejdsprocesser skabte meget spild. Derfor kom fokus til at være ”effektivisering af enhver gentagen arbejdsproces”. At dette kun er muligt, hvis mål og strategi er klart defineret, ja det betød, at jeg også senere kom til at arbejde med strategi, organisation og målstyring.

Første opgave var hos Juvell Håndvaske på Avedøre Holme. Da jeg sad i bilen ude foran virksomhed den 01.06.2006 (første dag som selvstændig), tænkte jeg – ”okay ingen generalprøve, nu må jeg se om jeg kan”.

Kontoret blev meget hurtig etableret hos House of Innovation. Her fik jeg fantastiske og værdiskabende relationer. Vi var en lille gruppe af iværksættere, som hurtigt fik lært at dele gode og dårlige oplevelser. Jeg var personligt selv udfordret i, at salg ikke var min stærkeste side. Lidt tilfældigt fandt jeg ud af, at jeg kunne få kunder via gode relationer. Det blev starts skuddet til at deltage i formaliserede netværk. Det skabte senere Value Connect i 2009.

Hvorfor

Som Logistikchef hos Logstor var den brændende platform skabt. Bliv bedre eller flyt til produktionen til Polen. De polske fabrikker kunne producere til en femtedel af timeprisen i Danmark. Vi lavede en organisation i organisationen omkring effektivisering. Alt blev gennemgået. Eller sagt på en anden måde, alle sten blev vendt og intet var helligt. Der indså jeg, at alle virksomheder har behov for konstant at effektivisere alle dele af virksomheden. Jeg havde samtidig prøvet forskellige eksterne løsninger. Heriblandt en færdig rapport med løsningsforslag, hvor ejerskabet aldrig kom ud til mine medarbejdere. Vi lavede mange proces effektiviseringsforløb og fik vendt et minus til et stort plus i løbet af kort tid.

Derfor brændte jeg for, at effektivisere andre virksomheder, hvor medarbejderne bliver inddraget meget tidligt i processen.

Hvornår

C-Value® blev etableret 01.06.2006 i Kolding.

Hvor

C-Value® 
6000 Kolding

CVR: 15865695

 

 

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service