C-Value

Referencer og viden

Er jeres virksomhed en af dem som leverer efter kundens krav?

Bliv en af de virksomheder som leverer efter kundens krav, når I I har fået effektiviseret hele butikken.

Voice Of the Customer (VOC) og hvad der er kritisk for kunden Critical To Customer (CTC) er nogle rigtig stærke værktøjer i forbindelse med effektivisering. Derfor har vi taget vores egen medicin. Vi har samlet flere cases og udtalelser fra vores kunder og en oversigt over vores referencer. Jeres virksomhed kan komme blandt de mange virksomheder vi har hjulpet med at øge konkurrenceevnen og indtjeningen.

 

Skal jeres virksomhed være end af dem som leverer efter kundens krav?

 

Alle virksomheder har ret i, at de er specielle i form af deres branche, kultur, medarbejdere, ledelsesstil, udfordringer, markeder og konkurrenceforhold.
 
Derfor gør vi os særlig umage med, at lære virksomheden at kende, og tilpasse kompetencetræning til det niveau medarbejderne er på. Det gør vi ved at gå rundt og interviewe nøglepersoner, optage film og tage billeder fra arbejdsdagen.
 
Samtidig har erfaringerne vist, at lavpraktisk undervisning med film og billeder af konkrete situationer fra deres arbejdsdag, giver høj effekt i indlæringen.
 
Vi ønsker, at virksomhedens medarbejdere skal have kompetencer til at effektivisere på deres niveau. Hemmeligheden bag effektivisering er kendskab til detaljerne i en virksomhed.
 
 
 
 
Billedet viser C-Value® på arbejde hos en produktionsvirksomhed i Ribe, hvor medarbejderne bliver uddannet i LEAN SMED (omstilling af maskiner på under 10 minutter)

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service