C-Value

C Value Road to value 72dpi

Hvorfor konceptet Road to Value

Undergrundsbaner har næsten 200-års jubilæum. I London kom den første bane i året 1863. De opstod i storbyerne som London, Paris og New York. Behovet kom på grund af stigende høj befolkningstæthed, vanskelige trafikforhold, kaos og ugennemsigtighed. Stor variation i tiden for transporten, og i det hele taget om det var muligt at komme frem. Der var virkelig brug for højt udviklede evner, til at være reaktiv – for at komme frem og helst til tiden. 

Det var nødvendigt at tænke nyt. Hvordan kunne det blive muligt at skabe effektive forbindelser som sikrede, at alle kom frem til deres fremtidige destination? Samtidig tage højde for den store fleksibilitet som er i en forandrende verden.

Strukturen og layoutet skulle tage højde for at alle væsentlige stoppesteder blev forbundet og en høj grad af fleksibilitet.

Desuden skulle det være muligt at skabe effektiv, hyppig og pålidelige gennemløbstider. Behovet kunne være lige fra 1 passagerer til mange passagerer, på forskellige ruter.

Teknologien som blev brugt i første omgang, var damplokomotiver. Det var et ny og moderne transportmiddel. Men trods det, ikke særlig velegnet til undergrundsbaner. Der skulle innovation til. Innovation er hvor kendte elementer bliver brugt på en ny måde. Elektriciteten var allerede kendt siden 600 år f.v.t. af Grækerne og Tyskerne Otto von Guericke opfandt i året 1663 en elektrisk generator.

Elektrificerede tog blev udviklet. De første kom i brug i 1890’erne. Dette i London, og i år 1896 i Budapest.

For at sikre at være en moderne og udviklende storby, blev dette en nødvendighed for at sikre sammenhængskraft i driften af byen. Der blev udviklet forskellige kombinationer og løsninger. Løsninger som passede ind i behovet, da byerne havde udviklet sig forskelligt over årene.

Undergrundsbanerne skulle dermed sørge for (underoverfladen), at sikre driften af storbyerne. De byer som konstant udvikler sig. Altså en organisation i organisationen. 

Virksomheder og organisationer kan i dag se ind i de samme udfordringer. Der er behov for at forbedre leveringsevnen, sikkerhed, stabilitet, være agile, være ordreproducerende og dermed variation af ordrestørrelser, reducerer gennemløbstid, få alle passagerer med på rejsen. Sidst men ikke mindst, være forbundet som én virksomhed, der er et hold, som konstant laver løbende forbedringer på alle områder.

Altså sammenhængskraft i at få alle med på holdet. Alle dele af virksomheden. Det nytter ikke noget at kun enkelte dele af undergrundsbanen ikke virker eller at der kun 1 eller 2 togfører som gider og vil arbejde med passagerne.

Alt sammen rejsen mod at blive fremtidens vindervirksomhed.

Der har de seneste år været brugt og opfundet nye begreber, men måske er tidens trend til, at vi tager fat i de fundamentale kendte værktøjer og sætter dem samme på ny måde (innovation).

Som Colin Campbell konkluderede i bogen Kinastudiet, så er det synergien af fødevarer som skaber den bedste udnyttelse af bl.a. vitaminer og mineraler.

Der er og var samtidig brug for at være innovative og finde netop den udformning af undergrundsbanen som passer til en virksomhedens modenhed og kultur. En undergrundsbane som sikrer effektiv kommunikation og information. Og som konstant tilpasses kundernes behov.

Billede2

Allerede dengang skulle passagerne og undergrundsbanen være gensidig kommittent til at ville med på rejsen mod fremtidens destination. Passagerne skulle købe en billet.

Togene kan sammenlignes med organisationsstrukturen, passagerne med medarbejderne, togførerne med ledelsen. En ledelse som skal sikre Følgeskab.

Togruterne med processerne, som er kendte (standarder). Trafiksignaler med proaktiv handling som giver tid til refleksion og skaber sikkerhed. Et rent og pænt miljø (seneste erfaring fra Barcelona), til glæde for arbejdsmiljøet, effektivitet, stabiliteten og trivslen.

Derfor har vi skabt metoden Road to Value med 13 stoppesteder som skal besøges og genbesøges efter behov. Road to Value sikre sammenhængskraften i virksomhedstransformationen, til at alle arbejder med løbende forbedringer. Metoden er bygget på undergrundsfilosofien og skaber en effektiv organisation i organisationen.

Billede3

Vi skal starten med at få passagerne til at se lyset for enden af tunnelen. At der er en autentisk behov for at komme med på rejsen. Med ledelseskonceptet Følgeskab, skal togførerne arbejde med at få alle passagererne, helhjertet med på rejsen. I sidste ende kan passagerne selv bruge billetten og tage rejsen uden togfører.

Billede4

Følgeskab er et innovativt koncept, der møder vores nordiske kultur og har fokus på den forandrende verden vi lever i. Konceptet er udviklet og ejers af Jacob Krogh og undertegnede.

Værktøjerne som TPM, LEAN, Six Sigma og TWI, skal sikre at alle medarbejder løbende forbedre stabilitet-pålidelighed; enkelt flow-gennemløbstid og kvaliteten-variation.

Kombinationen af Stoppestederne, Følgeskab og værktøjer skaber en effektiv synergi af vitaminer og mineraler i din virksomhed.

Er din virksomhed klar til at tage rejsen og blive fremtidens vindervirksomhed?

Kontakt os.

torben@c-value.dk

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service