C-Value

Vores kunder siger

Steen Jensen, Plant Manager, Jeld-Wen A/S, siger:

 "Vi har i samarbejde med Torben fra C-Value gennemført et Lean Green Belt uddannelsesforløb for 35 medarbejdere og 7 ledere. Forløbet har været over 9 undervisningsdage samt tilhørende hjemmearbejde for hver enkelt medarbejder. Igennem forløbet har medarbejderne i grupper arbejdet med en forbedrings A3 som har givet dels nogle mærkbare besparelser (+1mio dkk) men ikke mindst en høj grad af læring. Igennem hele forløbet har Torben vekslet mellem teori og praksis, hvilket har skabt et rigtig godt læringsmiljø. Sideløbende har Torben gennemført et lederforløb for lederteamet omkring forandringsledelse. Et forløb som dels har udviklet os som et team, men også individuelt ift. Forandringsledelse. Det har været et meget lærerigt og udviklende forløb og Torben har hele vejen igennem været en yderst professionel sparringspartner og underviser."


Michael Møller Larsen, Specialist, Fertin Pharma A/S, siger:

 "Jeg har længe ønsket at blive uddannet Six Sigma Black Belt.  Jeg har igennem en årrække arbejdet med problemløsninger, men har brug for flere værktøjer til at løse komplicerede problemstillinger. Samtidig blev jeg udnævnt til at blive en del af et team, med specialister i problemløsninger, hos min virksomhed. Målet med dette er, at virksomheden i fremtiden kan lave effektiv problemløsning på store problemer, der går på tværs af afdelinger. Jeg valgte C-Value®, da jeg havde hørt godt om deres lavpraktiske undervisning fra andre Six Sigma kursister."


Martin Knudsen, LEAN-Coordinator hos AVK Internaional A/S, siger:

"Jeg læste faget 'Kvalitetsoptimering med Sig Sigma', som Torben Kjær Madsen underviste i. Torben er en faglig rigtig dygtig underviser, der hele tiden havde fokus på kvaliteten af sin undervisning. Det var altid en fornøjelse at deltage i Torben’s timer. Torben er meget detaljeorienteret, og har en bred viden indenfor optimering og kvalitet. Jeg giver Torben mine bedste anbefalinger”.


Ashkan Rezagholi, Metallurgist and Foundry Engineer hos TASSO A/S, siger:

“Jeg synes at, jeg har fået mere ud af Six Sigma Green Belt uddannelsen hos C-Value®, end jeg ville andre steder. Kursusstedets beliggenhed i Kolding, gjorde det også nemt at vælge C-Value® som underviser. Jeg oplevede et meget venligt miljø samt et konstruktivt samarbejde og godt humør. Underviseren Torben Kjær Madsen gjorde, med hans lavpraktiske tilgang, det nemt at forstå svær teori og komplekse statistikker. Han brugte gode praktiske eksempler til at forklare værktøjerne i Six Sigma. Jeg vil til enhver tid anbefale C-Value® som LEAN Six Sigma underviser til mine relationer.”


Thomas Dufresne, Pølse og pakkemester hos Tulip Food Company, siger:

"Det har været en god oplevelse, at være deltager på "Produktionsoptimering/LEAN" med mine kolleger fra Tulip Food Company.

I starten havde jeg en vis skepsis over, hvad det rent faktisk kunne bruges til i vores ofte meget travle hverdag. Vi ryger som regel direkte i løsningsmood, i stedet for at bruge lidt tid på at analysere problemstillingen.

Det har vi nu fået nogle helt konkrete værktøjer til, som også er super gode til at dokumentere spild og til underbygning vedr. implementering af nye tiltag.

For mit vedkommende også fint, at underviser Torben Kjær Madsen har øje for de berømte bløde værdier i forløbet. Det er absolut ikke kun tørre tal der kan rykke grænser og holdninger. Tværtimod!

Jeg kan kun anbefale kursus hos C-Value®, og i særdeleshed Torben Kjær Madsen som underviser, og hans undervisningsform, med mange praktiske opgaver, kombineret med ikke for meget tung teori.

God vind fremover."


EL-Grossisten ApS siger:

"Samarbejdet med C-Value® har tilført EL-Grossisten ApS stor værdi på en lang række områder.

Gennem strategisk arbejde er virksomhedens Vision, Mission og værdier blevet defineret. Kundeværdier er blevet et essentielt omdrejningspunkt for virksomheden.

I dag bliver samtlige arbejdsgange og processer i virksomheden målt op imod kundeværdierne for at sikre, at kundernes behov bliver tilgodeset og at alle medarbejdere i virksomheden arbejder ud fra samme kontekst.

At arbejde bevidst og målrettet med kundeværdier har sikret et bedre flow, større arbejdsglæde, mere tilfredse kunde og et mindre spild for virksomheden."


Marianne Snabe, HR Chef hos MI, siger:

"Vi har det sidste års tid haft fornøjelse af at samarbejde med C-Value og Torben Kjær Madsen. Han har sammen med os startet vores rejse mod at arbejde mere målrettet og effektivt.

Vi har oplevet samarbejdet som værende banebrydende i en ret konservativ kultur, hvor vi ikke har haft fokus på tidsspildet i vores arbejdsgange. Det har vi i den grad fået nu, og vi arbejder dagligt på at få alle i virksomheden til at være forandringsagenter. Torben har i den forbindelse spillet en væsentlig rolle som igangsætter, tovholder og ikke mindst en øjenåbner for både ledelse og medarbejdere i relation til struktur, idegenerering og eksekvering.

Vi har oplevet Torben som en central profil i relation til sparring og opmuntring igennem arbejdet med effektiviseringer og han har været en væsentlig brik i at vi nu er godt på vej med at gennemføre forandringer overalt på MI. Torben har en meget pragmatisk og sund tilgang til arbejdet, og det har betydet meget for os at det hele ikke blev for forkromet og svært.

Vi kan på det varmeste anbefale C-Value® som samarbejdspartner."


Brian Lund, Process Engineer hos DOVISTA A/S, siger:

"Det har været et godt kursus, eller sagt på jysk - Jeg har prøvet det, der var værre :)

Jeg har besvaret et spørgeskema fra IDA vedr. kurset, som blev sendt i går på mail. Jeg gav det 9 af 10 stjerner."


Jesper Bech-Madsen, R&D Manager/Udviklingschef hos Aluventa A/S, siger:

"Tak for et rigtig godt kursus.

Personligt føler jeg at jeg har fået rigtig meget ud af kurset. Der er en hel del i sixsigma arbejdsformen jeg allerede anvender, så det har været fedt at få bundet noget teori på.
Jeg er ret motiveret for at få anvendt LEAN 5S i praksis og har allerede 2 projekter i kikkerten som jeg ved der skal laves. Jeg føler helt klart at jeg er rigtig godt klædt på til denne opgave. Og det er din fortjeneste, så tak for det.

Jeg har et forslag til forbedring set ud fra mit synspunkt. På den første undervisningsdag synes jeg arbejdet med Definere fasen starter for tidligt. Jeg kunne ønske der var en generel intro til sixsigma de først timer som evt. var underbygget med noget materiale man kunne have læst hjemme fra. Manglen på dette gjorde at jeg synes der opstod noget unødvendigt stress og pres som ikke skyldtes at stoffet var svært at forstå, men mere at man ikke havde det overblik der skulle til for at sætte tingene i den rette sammenhæng. Jeg tror at tiden der går til introduktionen indhentes ved at indlæringskurven senere bliver kortere.

Desuden vil det være en meget stor fordel hvis der i forbindelse med gruppearbejdet er mulighed for at kunne sætte sig et andet sted end i undervisningslokalet, men det handler vist mere om IDA’s rammer for kurset.

Uanset hvad, så vil jeg gerne igen sige tak for et rigtig godt kursus."


Finn Boysen, Rådgivende ingeniør hos Ingeniørteam - Odense, siger:

"Over en periode på 2½ måned har jeg fornøjelsen af at deltage i et Six Sigma Green Belt kursus via Ingeniørforeningen IDA med Torben Madsen som underviser. 

Jeg har fået værktøjskassen fyldt godt op med nogle teoretiske værktøjer som jeg kan bruge i mit daglige arbejde som virksomhedskonsulent og auditor. Meget at det jeg før gjorde på intuition og fornemmelse, kan jeg nu sætte tal på og på den måde bedre dokumentere.

Jeg har også lært at basere mine beslutninger på faktuelle data frem for fornemmelser, og at det indledende arbejde er særdeles vigtig inden jeg beslutter mig for en bestemt løsning! Selv om der var meget teori, har Torben via sin faglige dygtighed og indsigt, hele tiden været i stand til at relatere teorien med praksis. Undervisningen er også blevet krydret med mange historier og eksempler fra den” virkelige verden” på baggrund af Torbens egne erfaringer. 

Jeg kan på det varmeste anbefale C-Value®og Torben Madsen som underviser og samarbejdspartner."


Tove Lykke Gæmelke, Direktør, Erhvervsudvikling hos Business Kolding siger:

”Tusind tak for E-bogen 10 trin til 25% øget effektivisering, som absolut giver inspiration. Der hvor jeg skal sætte ind, er i forhold til ikke hele tiden at have min mail box åben – den indsats vil jeg starte med i morgen.”


Anita Hede, Møde- og konferencechef hos Visit Kolding Meetings, siger:

“Jeg har haft fornøjelsen af at have Torben Kjær Madsen fra C-Value® som coach ad to omgange, hvor vi primært har arbejdet med øget effektivisering af arbejdsprocesser og personlig effektivisering generelt. Jeg oplever C-Value® som en rigtig god sparringspartner, der hjælper én til større selvindsigt. Når man skal ændre gamle vaner, er provokation sommetider en nødvendighed, og det mestrer C-Value® også! Jeg kan varmt anbefale C-Value® til coaching og sparring.”


Finn Jernø Pedersen, Marketing Manager hos Kyocera Unimerco, siger: 

“Det har været en fornøjelse for mig at arbejde sammen med C-Value®. De er eksperter i at planlægge og gennemføre projekter til at effektivisere en organisationens arbejdsrutiner, herunder inddrage medarbejderne og sikre at de også ejer forandringerne. C-Value® ved alt, hvad der er værd at vide om LEAN og Six Sigma og evner at omdanne denne viden til praktisk hverdag, der gavner organisationens præstationer og resultater.”


Martin Ingwersen, Headhunter & Founder hos expuri.com - passion for talent, siger:

”C-Value® har evnen til opnå gode resultater ved både at være strategisk såvel som operationel. C-Value® er ligeledes meget detailorienteret og deres erfaring med LEAN er stor. Dette er min oplevelse via fælles bestyrelsesarbejde i en produktionsvirksomhed.”


Søren Kjærsgaard, Senior Busines Consultan, siger:

”Med udgangspunkt i en lang erhvervserfaring indenfor detailhandel og produktionsvirksomheder, har C-Value® deltaget i mange forbedringsprocesser. Black Belt uddannelsen i Six Sigma og Lean metoderne sammen med sund fornuft, danner grundlag for de anvendte procedure, som C-Value® anvender. C-Value® kan fastholde sine tilhørere og har en god evne til at binde det teoretiske op på praktiske erfaringer.”


Frank Jørgensen, Country Manager hos TNT Express, siger:

"Vi troede da vi var verdensmestre! Vores organisation havde helt klart en overbevisning om at vi var de bedste. Det blev vi heldigvis udfordret på og tog modet til forandring. Det førte os igennem effektive proces optimeringer. Fra at opleve frustrationen over hvor tidskrævende projektet var, til så småt at fornemme resultaterne, beviste at vi ikke var verdensmestre. Vi blev klogere på nyere og mere effektive måder at klare opgaverne på. Det resulterede i større indtjening, bedre konkurrenceevne og gladere medarbejdere. Vores organisation erkender at vi ikke havde stået så stærkt på markedet nu, hvis vi ikke havde taget skridtet. Det er helt klart at erhvervslivet ville være større og stærkere, hvis alle organisationer havde mere mod til forandringer."


Henning Dalmer, Fuldmægtig fra teknisk forvaltning hos Kolding Kommune, siger:

”Der var ikke nogen fin teori. Sammen fik vi ryddet op i de forskellige rutiner. Arbejdsgangene er blevet smartere, og det blanke bord dæmper stressbelastningen. Det handler om sund fornuft og det hjælper C-Value® med at kunne se.”


Peder Larsen, WCM Projektleder hos TRESU A/S, siger: 

”For TRESU A/S har det været yderst fordelagtigt at have en så kompetent sparringspartner, der foruden evnen til at sætte nye tiltag i søen og husker at følge op på tiltagene og have fokus på målbarheden.”


Paul Anker Claussen, Produktionschef hos Abena A/S, siger:

”Jeg tror at C-Value® har de samme grundlæggende værdier som Abena og det mener jeg er meget afgørende for et godt samarbejde. C-Value®’s kompetencer og indlevelsesevne har stor betydning for medarbejdernes accept af forandringerne. C-Value® er ikke en stor ufleksibel organisation, men en organisation hvor grundlæggeren er ude ved kunderne også. Vi har opnået meget gode resultater, som skyldes mange faktorer igennem den tid med C-Value®. C-Value® har helt sikkert spillet en rolle i de sammenhænge.”


Suni Vatnhamar, Fabrikschef hos Promens Medical Packaging A/S, siger:

"Vi har flere gange arbejdet sammen med C-Value® og Torben Madsen i forbindelse med uddannelse og træning af medarbejderne i Six Sigma og effektivisering. C-Value® formår at formidle stoffet til medarbejderne på en effektiv måde, som sikrer den nødvendige indlæring. Det lykkedes også med at inddrage medarbejderne i, at se mulige forbedringer i processerne og hvordan de selv kan være med til at gennemføre dem og derved øge om effektiviteten."

 

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service