C-Value

LEAN

LEAN værktøjskassen indeholder metoder, som giver din virksomhed mulighed for
at optimere arbejdsprocesser i både administration og produktion.

Strategisk indførsel af LEAN kultur vil eliminere spild og øge værdiskabende aktiviteter,
til gavn for interne og eksterne kunder.

Du kan tage effektive kurser indenfor LEAN hos C-Value®. Følg os også på LinkedIn:

 

Ofte brugte søgeord indenfor LEAN

  • LEAN blev udviklet i 1960'erne på (LEAN Toyota) fabrikkerne
  • Den (LEAN model) der er omdrejningspunktet i LEAN hedder PDCA-hjulet
  • Læs mere om (LEAN Wiki) på Wikipedia
  • (LEAN 5S) er er værktøj indenfor metodikken som skaber sikkerhed og trivsel
  • De 5 LEAN principper omtales også som (LEAN principles)
  • (LEAN and KAIZEN) hvor LEAN er metodikken og KAIZEN er et af værktøjerne
  • Mange Toyota interesserede kigger også efter (Mazda), (Suzuki) og (Toyota Corona)

 

Vidste du

At det var de to forfattere der hedder James P. Womack og Daniel T. Jones, som i 1992 skrev bogen LEAN Thinking og at det var der ordet LEAN blev født. Deres undersøgelse af hvordan virksomheder arbejdede med forbedringsværktøjer førte til, at de tog ca. 70% fra Toyota Production System ind i deres bog og kaldte det LEAN. Lad dig inspirere på Toyota Lean Academy.

 

LEAN White Belt

Få kendskab til grundlæggende værktøjer indenfor LEAN og bliv en af dem, som går forrest ved strategisk indførsel af kulturen.

Læs mere og tilmelding

 

LEAN Yellow Belt

Få forståelse for værktøjerne indenfor LEAN bliv en af dem, som tager ejerskab og motiverer i effektiviseringsprojektforløb.

Læs mere og tilmelding

 

LEAN Green Belt (Manager)

Få en projektlederuddannelse indenfor metodikken LEAN, der gør dig til en attraktiv og eftertragtet effektiviseringsprojektleder. .

Læs mere og tilmelding

 

LEAN Black Belt

Få det overordnede overblik i en tværorganisatorisk rolle som mentor og coach for effektiviseringsprojektlederne i din virksomhed. 

Læs mere og tilmelding

LEAN POKA YOKE

Få kendskab til et LEAN værktøj, som skaber fejlsikring i arbejdsprocesserne og som du kan brug til at eliminere fejlmuligheder og sikre vedvarende kunder.

Læs mere og tilmelding 


LEAN 5S

Lær at anvende en systematisk metode til at skabe gennemsigtighed, struktur og orden lokalt på din arbejdsplads.

Læs mere og tilmelding 

LEAN SMED

Giv stor værdi til din virksomhed, når du får kendskab til hvordan du reducerer omstillingstider i produktionsmiljøer og andre arbejdsområder.

Læs mere og tilmelding

LEAN KAIZEN

Gå forrest med at udfordre arbejdsprocesserne, hvor målet er at skabe kultur og struktur omkring håndtering og gennemførsel af løbende forbedringer.

Læs mere og tilmelding

LEAN VSM

Få kendskab til at arbejde med kortlægning af værdistrømmen i flowdiagrammer og flow layout og se det totale flow og skabe sammenhæng på tværs af arbejdsprocesser og afdelinger.

Læs mere og tilmelding

Vores referencer

Referencer samlet 5 logoer

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000
+45 5089 6001

ADRESSE:
Essen 27 C
6000 Kolding