C-Value

TPM Yellow Belt®

Er du en af hårde drenge eller piger der har forståelse for TPM?

Bliv en af de hårde drenge eller piger der har forståelse for TPM. Du får på dette kursus forståelse for at foretage løbende forbedringer af produktionsudstyr og arbejdsprocesser.

På dette kursus får du forståelse for arbejdsmetoder til at optimere udnyttelsen af produktionsudstyr. Medarbejderne er de vigtigste ressourcer, har en afgørende rolle i at sikre løbende forbedringer og skal selv udføre forebyggende vedligehold af maskinerne.

 

Skal du være en af de hårde drenge eller piger der har forståelse for TPM?

 

Hvilken værdi får du og din arbejdsplads?

Du vil kunne deltage som teammedlem i vedligeholdelsesprojekter og have forståelse for arbejdsmetoderne, når TPM-kultur skal indføres i hele organisationen.

Med TPM Yellow Belt uddannelsen vil du

 • kunne deltage i TPM (Total Productive Maintenance) projekter
 • være aktiv deltager i tværfaglige teams
 • få forståelse for, at det er dig der styrer fabrikken
 • kunne arbejde med at effektivsere vedligeholdelsesomkostninger og MTBF/MTTR
 • få forståelse for arbejdsmetoderne i TPM, herunder metodikkerne LEAN og Six Sigma
 • kunne arbejde med standarder, levere sidemandsoplæring og opfølgning
 • være medvirkende til øget lønsomhed og stabilitet i din virksomhed
 • kunne skabe øget leveringssikkerhed
 • få introduktion til LEAN SMED og T-kort

 

Du får bl.a. viden og indsigt i:

 • forståelse for vedligeholdelsesomkostninger og 6+3 gevinster ved TPM
 • forøgelse af tilgængelighed, ydelse, kvalitet (OEE)
 • TPM-attitude og ledelsessystem
 • at forstå arbejdsmetoderne i TPM med 8 trin
 • kvalitative og kvantitative data
 • LEAN SMED
 • lagerstruktur og indkøb
 • standarder og Jobtræning i TWI-filosofien
 • kontroldiagrammer
 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

 

C-Value® samarbejder i perioder med Finduddannelse Danmark ApS

 

Kort og godt

Undervisningen veksler mellem en fin balance af teori og praksis.

TPM Yellow Belt® forløbet afsluttes med præsentation af resultatet fra effektivisering af en udvalgt arbejdsmetode, med udgangspunkti en gentagen arbejdsproces Undervisningen er generelt suppleret af individuel coaching.

Undervisningen sker efter vores mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse, kombineret med generelt høj fokus på bl.a. følelser, behov, adfærd, kommunikation og forsvarsmekanismer samt mennesker og teams i forandringer, læringskurve og ledelsesstil.

Vores undervisere er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder stærke kompetencer - lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have menneskelig forståelse.

På baggrund af ovennævnte, får du succes med dit kompetenceløft og motivering til TPM-kulturen på fremtidens arbejdsmarked.

Få et overblik over de virksomheder, som har valgt at være i kategorien FREMTIDENS VINDERVIRKSOMHED.

 

Målgruppe

TPM Yellow Belt® henvender sig alle medarbejdere, der indgår i teams omkring TPM effektiviseringsprojekter. Herunder uformelle ledere eller meningsdannere.Virksomheder der strategisk indfører Six Sigma, kan med fordel uddanne 30% af deres medarbejdere TPM Yellow Belt®.

 

Ofte brugte søgeord indenfor TPM Yellow Belt®:

 • (TPM LEAN) går hånd i hånd og TPM betragtes ofte, som en del af LEAN-værktøjskassen
 • (TPM Windows 10) har ikke noget at gøre med TPM som effektiviseringsmetode
 • (KAIZEN) er et LEAN-værktøj som betyder løbende forbedringer, ligesom TPM
 • Total udstyrs effektivitet betegnes som (OEE) og anvendes i TPM
 • (SMED LEAN) er et LEAN-værktøj der bruges til effektivisering af omstilling af maskiner
 • (Talking Points Memo) har intet at gøre med TPM, når man snakker effektivisering

 

Vidste du?

 • At C-Value® giver kompetenceløft på alle niveauer indenfor TPM og at vi har varemærkeregistreret vores uddannelser på white belt, yellow belt, green belt og black belt niveau. På yellow belt niveau får du forståelse for: Hvad er TPM og hvordan skaber den en mere effektiv produktion?
 • Du kan læse mere om TPM på Wikipedia

 

Undervisning af medarbejdere på alle niveauer i din virksomhed

Få adgang til virksomhedstilpassede løsninger

 

 

Effektiv holdundervisning?

Ring: 5089 6000

Effektive fakta:

 • 4 undervisningsdage kl. 08.00 - 16.00
 • Underviser med mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse: Torben Kjær Madsen
 • Lavpraktisk undervisning
 • Dansk og letforståeligt undervisningsmateriale
 • Undervisningsmateriale udleveres elektronisk eller printet i mappe efter aftale om tillægspris
 • Hvad er TPM og forståelse for arbejdsmetoderne
 • Deltagerne vil kunne indgå som teammedlem i effektiviseringsprojekter
 • Skriftlig afsluttende prøve
 • Estimeret effektiviseringsgevinst: DKK 750.000,-
 • Pris pr. person ved 15 deltagere pr. hold: DKK 5.867

DKK 88.000,- 
pr. hold ekskl. moms og eventuelle tilskuds- og støtteordninger

Bestil holdundervisning:

Klik her

eller ring til os på:
5089 60 00

Afholdelsessted:

I jeres virksomhed

Vores referencer

Referencer samlet 4

Kontakt os

samplesampleTELEFON:
+45 5089 6000


ADRESSE:
6000 Kolding

 

 

Vi støtter miljøet

miljøvenlig pakning

Anerkendt service